Dozbrajanie naroży płyt fundamentowych

Dozbrajanie naroży płyt wielu inwestorom, a nawet wykonawcom wydaje się przesadne. W końcu strop wykonywany jest w całości z żelbetu. Dowiedz się, po co dozbraja się naroża płyt oraz jak układać takie zbrojenie, aby poprawnie pełniło ono swoje funkcje?

W tym artykule:

  • Podstawy zbrojenia betonu
  • Dlaczego dozbrajamy naroża?
  • Jak układać zbrojenie naroży płyt?

Siły, które działają na elementy budynku, często okazują się tak duże, że potrafią odkształcić nawet tak wytrzymałe konstrukcje, jak żelbetowy strop. Na dodatek przypadkowe ułożenie zbrojenia w newralgicznych części tych elementów wcale nie gwarantuje sukcesu. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Poznaj fakty o dozbrajaniu naroży płyt.

Zbrojenie betonu – podstawy

Zbrojenie konstrukcji betonowych najczęściej wykonywane jest ze stalowych prętów o odpowiednio dobranych średnicach. Pręty te mogą tworzyć konstrukcje przestrzenne, które spełniają określone funkcje. W stropach, wykonywanych w domach mieszkalnych, zwykle ułożone są do siebie prostopadle. Dlaczego?

Podstawową zasadą przy układaniu zbrojenia, jest takie rozmieszczenie prętów, aby usytuowane były one prostopadle do kierunku naprężeń, powstających w danym elemencie. Przyjmuje się, że stropy będą pracowały jednokierunkowo (strop podparty tylko na dwóch, równoległych ścianach).  Albo dwukierunkowo (podparcie czterech ścian o odpowiednich długościach). W obu tych przypadkach prostopadłe rozłożenie prętów zbrojeniowych sprawdza się najlepiej. 

Gwoli ścisłości dodajmy również, że zbrojenie powinno być układane w tej strefie stropu, która pod wpływem działania sił będzie rozciągana. Dlatego właśnie oprócz rozmieszczenia prętów w poziomie, mówimy także o zbrojeniu górnym lub dolnym. 

Dlaczego dozbrajamy naroża?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: naroża dozbrajamy dlatego, że właśnie w tych częściach płyta odkształca się pod wpływem obciążenia. Nie zawsze jednak odkształca się tak samo. Wszystko zależy bowiem od tego, co znajduje się na krawędzi stropu. 

Jeżeli na krawędziach płyty wymurujemy ściany, krawędzie te nie odkształcają się ku górze, lecz strop ugnie się w pewnej odległości od nich. W tym przypadku rozciągnięta zostanie górna powierzchnia płyty. Natomiast krawędzie stropu niczym nie obciążone, wygną się ku górze, a więc rozciąganiu zostanie poddana spodnia część płyty. 

Jak układać zbrojenie naroży płyt dwukierunkowych?

Wiemy już, w jaki sposób będą pracowały narożniki stropu w zależności od tego, czy jego krawędzie zostaną dociążone, czy nie. Teraz zastanówmy się, jak ułożyć pręty dozbrajające w każdym z tych przypadków. 

Kiedy narożniki będą się dźwigały, w narożach powstaną rysy w kierunku środka płyty. Dodatkowe pręty zbrojeniowe układamy zawsze prostopadle do zarysowań oraz w tej sytuacji w dolnej strefie stropu, ponieważ to ona będzie rozciągana. 

Natomiast w narożach stropu, którego krawędzie zostały dociążone przez inne elementy konstrukcyjne, ułożenie prętów musimy zmienić o 90° w stosunku do pierwszego przykładu. Oprócz tego dodatkowe zbrojenie umieścimy w górnej części stropu, czyli w strefie, która w tym przypadku będzie rozciągana. 

Więcej o siłach działających na stropy i dozbrajaniu ich naroży na naszym filmie.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *