Możliwości kalkulatorów

Zobacz możliwości naszych kalkulatorów. 

Filmy instruktażowe znajdziesz w zakładce TUTORIALE

 
  • Program oblicza koszt betonu na ławy,
  • Program oblicza koszt stali na ławy,
  • Program ma możliwość doliczenia kosztów chudego betonu,
  • Możliwość obliczania kilku różnych ław fundamentowych, aktualizacja 21.10.2021r.
  • Program automatycznie sumuje koszty dla każdej ławy, aktualizacja 21.10.2021r.
  • Możliwość uwzględnienia szalunku pełnego lub obwodowego z palikami (aktualizacja 4 listopad 2021)
  • Możliwość dozbrojenia odcinkowego ławy fundamentowej (aktualizacja 4 listopad 2021)
  • Możliwość dodania dodatkowego poszerzenia lub zagłębienia fundamentów (aktualizacja 4 listopad 2021)
  • Możliwość uwzględnienia wykopów ręcznych (przy liczenia ceny robót) (aktualizacja 4 listopad 2021)
  • Możliwość uwzględnienia izolacji poziomej o różnej szerokości (aktualizacja 4 listopad 2021)
  • Ceny materiałów do wprowadzenia tylko w jednym arkuszu. Pozostałe aktualizują się automatycznie (aktualizacja 4 listopad 2021)
  • Dodano możliwość wprowadzania uwag użytkownika (aktualizacja 4 listopad 2021)

Film może nie uwzględniać aktualizacji

 
  • program oblicza ilość i koszt bloczków lub betonu na ściany,
  • program oblicza koszt zaprawy,
  • program oblicza koszt stali,
  • program oblicza koszt izolacji ścian fundamentowych,
  • możliwość wprowadzania kilku różnych ścian fundamentowych, aktualizacja 21.10.2021r.
  • automatyczne sumowanie kosztów każdej ściany, aktualizacja 21.10.2021r.
  • obliczenie kosztów ocieplenia ścian (aktualizacja 23.11.2021)
  • uwzględnia koszty folii kubełkowej (aktualizacja 23.11.2021)
  • uwzględnia koszty geowłókniny (aktualizacja 23.11.2021)
  • uwzględnia koszty szalunków (aktualizacja 23.11.2021)
  • uwzględnia koszty robocizny (aktualizacja 23.11.2021)
  • wprowadzono miejsce na uwagi użytkownika (aktualizacja 23.11.2021)

Film może nie uwzględniać aktualizacji

 • program oblicza ilość i koszt materiałów potrzebnych do zasypu fundamentów,
 • program umożliwia wprowadzenie zasypu z podziałem na kruszywo o dwóch frakcjach, aktualizacja 21.10.2021r.
 • program umożliwia tworzenie różnych wariantów które automatycznie sumuje w całość, aktualizacja 21.10.2021r.
Film może nie uwzględniać aktualizacji  
  • program oblicza ilość i koszt betonu i stali na płytę fundamentową,
  • program umożliwia uwzględnienie belek krawędziowych,
  • program umożliwia uwzględnienie  ostrogi (lokalnych zagłębień płyty fundamentowej ze względu na ścinanie lub przeciwwysadzinowe),
  • możliwość wprowadzenia kilku różnych rodzajów płyt, aktualizacja 21.10.2021r.
  • program automatycznie sumuje koszty dla każdego rodzaju płyt w całość, aktualizacja 21.10.2021r.ostrogi
Film może nie uwzględniać aktualizacji  
 • program oblicza koszt na schody płytowe jedno lub wielobiegowe ze spocznikami prostymi,
 • program oblicza ilość i koszt betonu na schody,
 • program oblicza ilość i koszt stali na schody,
 • program umożliwia obliczenie ilości i kosztów szalunku,
 • program umożliwia uwzględnienie w obliczeniach fundamentu pod schody,
 • możliwość obliczania kilku różnych biegów schodowych,
 • program sumuje koszty z każdego biegu schodowego w całość, aktualizacja 21.10.2021r.

Program umożliwia wykonanie obliczeń gdzie otrzymujemy:

 • ilość betonu na strop
 • ilość stali (zbrojenie główne)
 • ilość stali (zbrojenie obwodowe, podporowe)
 • możliwość uwzględnienia otworów
 • możliwość dozbrajania dodatkowego pasma płyty
 • oblicza koszty szalunków na m kw, stemple
 • możliwość przeglądania szczegółowych obliczeń
 • możliwość utworzenia pięciu różnych płyt stropowych
 • program sumuje koszty dla każdej z płyty

Program oblicza ilość drewna oraz jego koszt na konstrukcję więźby dachowej.

Oblicza:

 • murłaty
 • krokwie
 • płatwie
 • kleszcze
 • jętki
 • wymiany
 • krokwie koszowe / narożne

Kalkulator pozwala obliczyć

 • ilość bloczków na ściany
 • ilość zaprawy
 • koszty materiałów
 • koszty robocizny
 • zrobić przedmiar
 • uwzględnić otwory (prostokątne, trójkątne, okrągłe)
 • możliwość uwzględnienia własnej ilości zaprawy
 • program również może automatycznie dobrać ilość zaprawy
 • wybór materiałów z listy producentów Wienerberger, Solbet
 • dodano producentów: Silka, Ytong, (aktualizacja 27.11.2021)
 • zaktualizowano wygląd modułu raportu (aktualizacja 23.10.2022)

🤞 Pobierz darmowe demo!

Zapisując się do newslettera otrzymasz darmowe demo kalkulatora Ław fundamentowych!