Adaptacja projektu typowego czym jest i na czym polega?

Adaptacja projektu typowego czym jest i na czym polega?

W tym wpisie postaram Ci się trochę opisać projekty typowe. Jakie są różnice i dlaczego są zdecydowanie tańsze od projektów indywidualnych. O tym ile powinien kosztować projekt przeczytasz tutaj. Zapraszam do lektury:)

W tym wpisie:

  • Projekt typowy a projekt indywidualny
  • Adaptacja projektu typowego – na czym polega?
  • Kto odpowiada za budowę z projektu typowego?
  • Kiedy nie jest wymagana adaptacja projektu?
  • Koszty adaptacji projektu typowego
  • Podsumowanie

Projekt typowy a projekt indywidualny

Według przepisów prawa budowlanego projekt typowy nie jest projektem budowlanym! Nie możesz zatem zaraz po jego zakupie złożyć wniosku, a wydanie pozwolenia na budowę. Aby taki projekt złożyć do organów administracji, jako projekt architektoniczno budowlany, musi najpierw być adaptowany do warunków panujących na działce (warunków miejscowych) przez projektantów wszystkich branż. 

Nawet jeżeli nic w takim projekcie nie będzie zmieniane, to i tak musi zostać podpisany przez projektanta danej branży z odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualny wpisem na listę członków samorządu zawodowego.

Adaptacja projektu typowego – na czym polega?

Projekty typowe projektowane są bez uwzględnienia lokalizacji obiektu. Brak zatem uwzględnienia założeń miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, brak uwzględnienia warunków gruntowych panujących na danym terenie czy też stref klimatycznych, jakie oddziałują na budynek. Adaptacja polega na sprawdzeniu przez architekta zapisów w planie zagospodarowania lub warunkach zabudowy tak, aby dostosować bryłę budynku do wymagań na konkretnej działce. Wprowadzi pożądane zmiany. Konstruktor natomiast sprawdzi konstrukcję pod nową bryłę czy też przeliczy ją dla konkretnych stref klimatycznych lub warunków gruntowych. Projektanci branżowi (elektryka, centralne ogrzewanie, instalacje sanitarne) dostosują poszczególne części projektu pod zmiany wprowadzone przez architekta.

Dodatkowo do projektu typowego projektant musi opracować projekt zagospodarowania terenu, który nie jest składową projektu typowego. Dopiero po dokonaniu wszystkich powyższych czynności projekt typowy staje się projektem architektoniczno budowlanym i takowy możesz składać z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

Kto odpowiada za budowę z projektu typowego?

Pamiętaj, kupując projekt gotowy, że opracowujące go osoby w żaden sposób nie odpowiadają za jakiekolwiek rozwiązania w projekcie. To projektanci dokonujący adaptacji projektu do konkretnej lokalizacji biorą całą odpowiedzialność za wykonany projekt. Stąd nie jest to dla nich tylko wstawienie kreski lub złożenie podpisu, ale sprawdzenie zawartości całego projektu. Wiąże się z tym duży nakład pracy oraz przejęcie całej odpowiedzialności na siebie.

Kiedy nie jest wymagana adaptacja projektu?

Nie zawsze adaptacja projektu typowego jest wymagana. Nie trzeba jej wykonywać w sytuacjach, gdy składasz wniosek zgłoszenia budowy obiektu, dla którego nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Czyli np. budowy garażu, wiaty lub altany czy też budynku gospodarczego oczywiście wszystko o odpowiednich parametrach.

Koszty adaptacji projektu typowego

Pytanie bardzo często zadawane. Brak jednak jednoznacznej odpowiedzi. Koszt projektu typowego to około 2500 zł. Adaptacja projektu bez żadnych zmian to koszty rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy. W zależności od tego, czy projekt wymaga jakiś zmian, czy też nie. Może się okazać iż projekt gotowy wyjdzie tak samo jak projekt indywidualny, który od samego początku jest robiony dla konkretnej osoby i konkretnej lokalizacji. Obecnie zauważam, iż koszt zakupu projektu typowego bez zmian tylko z samym zagospodarowaniem terenu praktycznie pokrywa się z kwotą z projekt indywidualny. Oczywiście stawki zależą od pracowni, od jej renomy, od popytu oraz lokalizacji.

Podsumowanie

Mam nadzieję, iż choć trochę uświadomiłem Cię, jak jest z projektami typowymi. Nie zawsze są one tańsze od indywidualnych i nie możesz na ich podstawie starać się o wydanie pozwolenia na budowę bez ich wcześniejszej adaptacji

Similar Posts