Czy można zmieniać średnice prętów zbrojeniowych?

Sytuacja bardzo częsta: masz nadmiar prętów zbrojeniowych o średnicach innych, niż uwzględnione w projekcie. Czy możesz je wykorzystać? Jak przeliczyć zbrojenie na inne średnice? Wyjaśniamy, a dodatkowo publikujemy też wideo. 

W tym artykule:

  • Jak projektuje się zbrojenie?
  • Jak przeliczyć zbrojenie na inne średnice?
  • Otulina i różny rozstaw zbrojenia

Prawidłowo zaprojektowane i wykonane zbrojenie elementów betonowych znacząco zwiększa ich wytrzymałość. I odwrotnie: niefachowe podejście do tematu zbrojenia może skończyć się nie tylko zarysowaniem żelbetu, ale w skrajnych przypadkach także zniszczeniem elementów z niego wykonanych. Sprawdź, jak modyfikować zbrojenie, na przykład po to, żeby obniżyć koszty budowy domu? Pamiętajcie, że zbrojenie wpływa również na zarysowanie elementów oraz ugięcia. Każda zmiana musi być uzgodniona z kierownikiem budowy.

Jak projektuje się zbrojenie?

O tym, jakiej średnicy prętów użyć do zbrojenia i jak gęsto je ułożyć, decyduje projektant budynku. Informacje te znajdziesz zatem w projekcie domu. Warto jednak wiedzieć, że do obliczania wytrzymałości konstrukcyjnej zbrojenia wykorzystuje się powierzchnię zewnętrzną prętów. Oczywiście wymiar tej powierzchni zależy od średnicy pręta. 

Jeżeli chcesz wykorzystać stal o innej grubości, niż ta w projekcie, możesz to zrobić, pod warunkiem zachowania takiej samej lub uzyskania większej powierzchni zewnętrznej zbrojenia. 

Jak przeliczyć zbrojenie na inne średnice?

Do przeliczeń najlepiej przyjąć wycinek elementu żelbetowego np. o wymiarach metr na metr. Obliczamy najpierw powierzchnię zbrojenia pojedynczego pręta według projektu oraz mnożymy ten wynik przez ilość prętów w elemencie. 

Następnie obliczamy powierzchnię zewnętrzną stali o innej średnicy. Wynik całkowitej powierzchni zbrojenia z projektu dzielimy przez powierzchnię prętów o innej średnicy. Po zaokrągleniu wyniku w górę, obliczyliśmy, ile prętów o innej średnicy musimy użyć, aby zachować konstrukcyjną wytrzymałość zbrojenia z projektu. W niektórych sytuacjach modyfikacja zbrojenia znacząco wpływa na koszty budowy domu.

Otulina i różny rozstaw zbrojenia

Jeżeli już obliczyliśmy, ile prętów potrzebujemy do naszego zmodyfikowanego zbrojenia, pora zastanowić się nad ich rozmieszczeniem. Zwiększając średnicę stali, zmniejszamy gęstość jej ułożenia i odwrotnie. Należy jednak pamiętać o dwóch sprawach:

  • grubości otuliny zbrojenia, która musi być taka sama, jak w oryginalnym projekcie (wideo na temat grubości otuliny),
  • ułożeniu zbrojenia. Pomimo innych średnic prętów, nie mogą one być ułożone ani zbyt blisko, ani zbyt daleko od siebie. Zdarza się również tak, że dodatkowe pręty (o średnicy mniejszej, niż w projekcie), należy ułożyć nie obok lecz nad pozostałymi. Wtedy także musimy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości między elementami zbrojenia. 

Więcej o zmianie średnicy prętów zbrojeniowych opowiadamy na naszym kanale YT w filmie: 

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *