Otulina zbrojenia – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Z tematem zbrojenia elementów żelbetowych nieodłącznie wiąże się kwestia grubości otuliny. Czym ona jest, jakie pełni funkcję oraz jak oblicza się jej parametry? Na te pytanie odpowiadamy w poniższym wpisie. 

W tym wpisie:

Zastosowanie stali zbrojeniowej znacząco zwiększa obciążalność elementów betonowych. Ale tylko wtedy, gdy pręty posiadają odpowiednie parametry wytrzymałościowe. Okazuje się jednak, że w niektórych sytuacjach właściwości te mogą się zmieniać bardzo drastycznie, co w ekstremalnych przypadkach grozi nawet katastrofą budowlaną. Dowiedz się więcej na ten temat.

Co to jest otulina zbrojenia?

Otulina zbrojenia to beton pomiędzy zbrojeniem, a zewnętrzną krawędzią elementu z żelbetu. Otulina tworzy się oczywiście podczas zalewania szalunku plastycznym betonem, chociaż np. podczas renowacji może być także nakładana na stwardniały już beton. 

W budownictwie najczęściej stosuje się grubości otuliny z zakresu od 20 do 55 mm w zależności od przeznaczenia konstrukcji. Aby zachować te parametry stosuje się odpowiednie dystanse pod pręty zbrojeniowe, albo odpowiednie wymiary strzemion w zbrojeniach przestrzennych. 

Bez otuliny zbrojenia pręty szybko korodują.
Bez otuliny zbrojenia pręty szybko korodują.

Jakie funkcje pełni otulina?

Otulina zbrojenia pełni trzy ważne funkcje: 

  • spojenie betonu z prętem, dzięki czemu obciążenia, którymi poddawany jest element żelbetowy, przenoszone są na wewnętrzne zbrojenie,
  • zabezpieczenie prętów przed korozją i/lub działaniem innych czynników agresywnych (np. sól morska, chlorki). Utlenianie się albo innego rodzaju degradacja zbrojenia wpływa na wytrzymałość całego elementu,
  • ochronę zbrojenia przed działaniem wysokich temperatur podczas pożaru. Przegrzana stal konstrukcyjna traci swoje parametry, co w konsekwencji może prowadzić do nawet do zawalenia się budynku.

Jak oblicza się grubość otuliny?

Grubość otuliny nie ma wpływu na koszty budowy domu. Wyznacza się ją z uwzględnieniem kilku parametrów. Szczegółowo definiuje je norma PN-EN 1992-1-1-2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

W praktyce obliczaniem grubości otuliny zajmują się projektanci budynków i informacje te znajdują się już w projekcie domu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że zbyt głębokie zatopienie zbrojenia w betonie, obniża wytrzymałość konstrukcyjną elementu, dlatego zawsze najlepiej trzymać się wytycznych projektantów. 

Więcej o otulinie zbrojenia w naszym video: 

Similar Posts